Demo

 

DEMO W JĘZYKU POLSKIM 

Format: MARC21

Wersja Koha: 17.11.02

OPAC: http://demo.koha.org.pl

Interfejs bibliotekarza: http://demo.koha.org.pl:8080

login/hasło: demo/Demo123


 

Koha w języku angielskim 

 

MARC flavor     login / hasło  Provider
  MARC21  OPAC  Interfejs bibliotekarza bywater / bywater

ByWater Solutions (USA)

  MARC21  OPAC  Interfejs bibliotekarza  demo / demo

Equinox Software, Inc. (USA)

  NORMARC  OPAC  Interfejs bibliotekarza  demo / demo

Libriotech (Norway)