Koha to pierwszy darmowym zintegrowanym systemem bibliotecznym. Rozwój jest wspierany  przez biblioteki różnych typów i rozmiarów, wolontariuszy i firmy z całego świata.

Koha posiada wszystkie cechy wymagane w zintegrowanym systemie bibliotecznym dla dużej lub małej biblioteki.

O programie

Katalogowanie z wykorzystaniem z39.50 - KOHA 3.10

Kategoria: Poradniki i instrukcje
 •  W panelu głównym rozwijamy menu ‘więcej’
 • Z menu rozwijanego wybieramy ‘Katalogowanie’
 • Klikamy na przycisk ‘Wyszukiwanie z39.50’
 • W oknie ‘Kryteria wyszukiwania…’ wpisujemy w odpowiednie pole hasło po jakim chcemy szukać (najlepiej wyszukiwać po ISBN-najszybsze wyszukiwanie) następnie zaznaczamy biblioteki które chcemy przeszukiwać.
 • Na zakończenie klikamy na przycisk szukaj
 • Jeżeli wyszukiwarka odnajdzie szukane pozycje możemy je podejrzeć klikając na ‘MARC’
 • Następnie w linii wybranej pozycji klikamy na przycisk ‘importuj’
 • Wybieramy odpowiedni szablon marc
 • Sprawdzamy czy pola z gwiazdką są wypełnione (zakładka 0 i 9)
 • Gdy zakończymy pracę nad rekordem klikamy na przycisk ‘zapisz ‘
 • W formularzu egzemplarza uzupełniamy min. Numer inwentarzowy, kod kreskowy oraz sygnaturę lub kolekcję (przydatne przy statystyce)
 • Po kliknięciu przycisku ‘dodaj egzemplarz’ możemy dodać kolejny egzemplarz lub zakończyć pracę nad tym rekordem

Instrukcja w formacie PDF ze zrzutami z ekranu