Koha na Debianie

 

Przy instalacji Debiana można posiłkować się poradnikiem ze strony np.:

http://skonfiguruj.pl/index.php/poradniki/instalacja-systemu/1-instalacja-systemu-debian-32-64bit

Instalacja Kohy

1.       Konfigurowanie źródła pakietów

apt-get install sudo

wget -q -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -

echo 'deb http://debian.koha-community.org/koha stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list

2.       Aktualizacja listy pakietów:

sudo apt-get update

3.       Instalacja Kohy

sudo apt-get install koha-common

4.       Instalacja bazy danych

apt-get  install mysql-server

5.       Konfiguracja serwera Apache

sudo a2enmod rewrite

sudo a2enmod cgi

edytujemy plik /etc/apache2/ports.conf

po linii Listen 80 dopisujemy

Listen 8080

sudo service apache2 restart

6.       Tworzenie instancji Kohy

Edytujemy plik

/etc/koha/koha-sites.conf

Zmieniamy parametr INTRAPORT z 80 na 8080

Tworzymy instancje

sudo koha-create --create-db libraryname*

7.       Wyświetlamy hasło do instancji wygenerowane przez system

sudo xmlstarlet sel -t -v 'yazgfs/config/pass' /etc/koha/sites/libraryname/koha-conf.xml

8.       Instalacja tłumaczenia

sudo koha-translate --install pl-PL

Uruchomienie Web instalatora

Wpisz do przeglądarki  http://<servername>:8080

Login: koha_ libaryname*

Hasło: (punkt 7)

 

* libaryname zastępujemy nazwą swojej instancji

 TEMAT NA FORUM http://koha.org.pl/index.php/forum/5-instalacja/208-koha-na-debianie