Przypomnienie o zmianie hasła - MOD

Więcej
4 lata 8 miesiąc temu - 4 lata 8 miesiąc temu #319 przez rysiek_d
Przypomnienie o zmianie hasła - MOD was created by rysiek_d
Poniższa modyfikacja przypomina bibliotekarzowi konieczność zmiany hasła co określoną liczbę dni.
Informacja o ostatniej zmianie hasła pobierana jest z tabeli `action_logs`.


*kolorem czerwonym zaznaczony jest kod do wstawienia

\usr\share\koha\intranet\htdocs\intranet-tmpl\prog\pl-PL\includes\header.inc

[% USE raw %]
[% USE Branches %]
[% USE Koha %]

<!-- MONIT ZMIANA HASŁA -->
[% IF Koha.PassMonit.username_r %]

<div id="alert_pass" style="height: 450px;">
<div id="ps" style="float: left;"><img class="irc_mi" src="upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t...00px-Achtung.svg.png" alt="danger" width="442" height="375" style="">

<div id="ls" style="padding-top: 150px;">
<h2>
[% Koha.PassMonit.username_r %]
</h2></br>
ZMIEŃ SWOJE HASŁO DO SYSTEMU KOHA</br>
ZGODNIE Z REGULAMINEM MUSISZ ZMIENIAĆ HASŁO NIE RZADZIEJ NIŻ [% Koha.PassMonit.passl | html %] DNI </br><br>
<a id="changepassword" class="btn btn-default" href="/cgi-bin/koha/members/member-password.pl?member=[% Koha.PassMonit.userid_r %]"><i class="fa fa-lock"></i> Zmień hasło</a>

</div>
</div>
[% END %]


<nav class="navbar">
<div class="navbar-header">
<a href="#" class="header-menu-link collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#header" aria-expanded="false" aria-controls="header">
<i class="fa fa-bars"></i> Menu
</a>
</div>
<div id="header" class="navbar-collapse collapse">
……..

\usr\share\koha\lib\Koha\Template\Plugin\Koha.pm

......
For example: [% IF Koha.Preference( 'MyPreference ) == 'SettingA' %]
removes the necessity of setting a template variable in Perl code for
each and every system preference, even if no evaluation of the setting
is necessary.

=cut#MONIT O ZMIANĘ HASŁA
sub PassMonit {
my $dbh = C4::Context->dbh;
my $userenv = C4::Context->userenv;
my $userid_r = $userenv->{'number'};
my $username_r = $userenv->{'id'};
my $count_r = 0;

#ważność hasła (w dniach)
my $passl = 30;

my $query_r = "SELECT * FROM `action_logs` WHERE `action` = 'CHANGE PASS' AND `object` = '$userid_r' and `timestamp` BETWEEN DATE_SUB(NOW(), INTERVAL $passl DAY)AND NOW() ORDER BY `timestamp` DESC";
my $sth_r = $dbh->prepare( $query_r );
$sth_r->execute();
while ( my @r_r = $sth_r->fetchrow_array) {
$count_r++;
}
$sth_r->finish();
if ($count_r==0){
return {
username_r => $username_r,
passl => $passl,
userid_r => $userid_r
};
}
}


sub Preference {
my ( $self, $pref ) = @_;
return C4::Context->preference( $pref );
…..
Załączniki:
Ostatnia4 lata 8 miesiąc temu edycja: rysiek_d od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.